Sybren van der Schaar

Sybren is een krachtige trainer die op een vriendelijke manier gevoelige dingen kan benoemen. Hij weet zich goed te verplaatsen in de groep en kan op die manier inspelen op de behoeften die er spelen.

Sybren daagt de deelnemers uit om te reflecteren en zelf verantwoordelijkheid te pakken. Zijn aanpak is praktisch maar hij deelt ook graag zijn ruime kennis. Hij traint om het bewustzijn te vergroten en wordt er blij van als deelnemers hun talenten gebruiken en persoonlijke missie hebben leren kennen.

Sybren van der Schaar

Motto: Elke uiterlijke verandering begint met een innerlijke verandering.