ZakelijkeTrainer.nl
ZakelijkeTrainer.nl
 

Voorwaarden opdrachtnemer Zakelijke Trainer

Artikel 1. Over Zakelijke Trainer – ons motto

 1. Haal eruit wat erin zit! Wij geloven dat er meer zit in ieder mens. Soms op vlakken die zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk, maar vaak gaat het om talent of gedrag dat niet direct zichtbaar is. Door dit op een juiste manier in beeld te brengen én door mensen in beweging te krijgen, kan het potentieel tot maximaal benut worden. Zowel op individueel- als op groepsniveau.
 2. Wij dragen hieraan bij door het aanbieden van incompany (online) trainingen en workshops op het gebied van Leiderschap en management, Teambuilding en communicatie, Persoonlijke effectiviteit, Vitaliteit en werkgeluk en Creativiteit en innovatie

Artikel 2. Opdrachtaanvaarding

 1. Opdrachtnemer (trainer) aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor hij/zij kwalificaties bezit. De opdrachtnemer dient met kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan de opdrachten te werken, in lijn met de kernwaarden van de opdrachtgever (Zakelijke Trainer).
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de opdrachtnemer duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt voor de workshop of training waartoe hij opdracht krijgt. Dit geschiedt door zowel telefonisch contact als een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken, praktische informatie en achtergrondinformatie.
 3. Tijdens het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de workshop of training zal de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, geen werkzaamheden ten behoeve van anderen verrichten, en niet op enigerlei wijze reclame maken voor zijn eigen of enig andere onderneming dan Zakelijke Trainer. Hij/zij zal zich uitsluitend als vertegenwoordiger van de opdrachtgever presenteren, zulks zonder dat hij/zij bevoegd is om rechtshandelingen voor Zakelijke Trainer aan te gaan.
 4. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of door de opdrachtnemer gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 3. Uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de workshop of training en geeft aan de opdrachtgever terugkoppeling over de wijze waarop de workshop of training heeft plaatsgevonden via het online evaluatieformulier.
 2. De opdrachtnemer is ervan op de hoogte dat wanneer de overeenkomst niet naar verwachting uitgevoerd wordt, de opdrachtnemer verplicht  is de opdrachtgever hiervan direct in kennis te stellen. Onverminderd de overige aan de opdrachtgever toekomende rechten zullen partijen overleggen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog ten genoegen van de opdrachtgever kan worden geregeld.

Artikel 4. Verzetten van de workshop of training

 1. Wanneer de klant van de opdrachtgever om welke reden dan ook de workshop of training wil verzetten naar een ander moment gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de vergoeding voor de opdrachtnemer:
  • Wanneer de opdrachtgever één (1) kalenderweek tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtnemer bericht dat de uitvoering op een ander moment zal plaatsvinden, wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om 25% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de ontvangen opdrachtbevestiging, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  • Wanneer de opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtnemer bericht dat de uitvoering op een ander moment zal plaatsvinden, wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om 35% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de ontvangen opdrachtbevestiging, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 5. Annuleren van de workshop of training

 1. Wanneer de klant van de opdrachtgever om welke reden dan ook de workshop of training wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de vergoeding voor de opdrachtnemer:
  • Wanneer de opdrachtgever twee (2) tot één (1) kalenderweek voor aanvang van de workshop of training de opdrachtnemer bericht dat de uitvoering wordt geannuleerd, wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om 25% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  • Wanneer de opdrachtgever één (1) kalenderweek tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtnemer bericht dat de uitvoering wordt geannuleerd, wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om 50% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  • Wanneer de opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtnemer bericht dat de uitvoering wordt geannuleerd, wordt de opdrachtnemer in staat gesteld om 70% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 6. Annulering van de workshop of training door de opdrachtnemer

 1. Wanneer opdrachtnemer om welke reden dan ook de workshop of training wil annuleren komt de opdrachtbevestiging, en daarmee ook de overeengekomen vergoeding, te vervallen. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te informeren indien hij/zij de opdracht wil annuleren.
 2. Mits er geen dringende en/of plausibele redenen zijn voor annulering gelden de volgende voorwaarden:
  • Tot twee (2) kalenderweken voor aanvang van de workshop of training kan dit zonder dat er annuleringskosten bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
  • Wanneer de opdrachtnemer twee (2) kalenderweken tot een (1) kalenderweek voor aanvang van de workshop of training de opdrachtgever informeert dat hij/zij de uitvoering van de workshop of training wil annuleren, wordt er 5% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.
  • Wanneer de opdrachtnemer één (1) kalenderweek tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtgever informeert dat hij/zij de uitvoering van de workshop of training wil annuleren, wordt er 10% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.
  • Wanneer de opdrachtnemer binnen twee (2) werkdagen voor aanvang van de workshop of training de opdrachtgever informeert dat hij/zij de uitvoering van de workshop of training wil annuleren, wordt er 25% van de vergoeding van de betreffende workshop of training zoals vermeld in de overeengekomen opdrachtbevestiging, in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 1. De opdrachtnemer zal ten aanzien van het gebruik van de in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
 2. De opdrachtgever zal ten aanzien van vertrouwelijke informatie over danwel de klant danwel de opdrachtnemer diezelfde zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. De door de opdrachtnemer ontworpen workshop of training blijft intellectueel eigendom van de opdrachtnemer, tenzij hij/zij anders besluit.
 2. In overleg met de opdrachtgever kan er eventueel informatie nagestuurd worden aan de deelnemers via de opdrachtgever.

Artikel 9. Relatiebeding

 1. Opdrachtnemer verricht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, gedurende één jaar na het plaatsvinden van de workshop of training geen concurrerende acquisitie of communicatie die daarop gericht is richting klanten van opdrachtgever of haar medewerkers waar de opdrachtnemer een workshop of training heeft verzorgd en de opdrachtgever een relatie mee heeft. Medewerkers van deze klanten die in deze periode daarvoor direct opdrachtnemer benaderen, worden door opdrachtnemer doorverwezen naar opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer (trainer) is zelf in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor de te verrichten werkzaamheden.
 2. Door het accepteren van een opdracht zoals beschreven in de ontvangen opdrachtbevestiging, gaat de opdrachtnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Offerte aanvragen / contact opnemen

  Verstuur
  ZakelijkeTrainer.nl
  ZakelijkeTrainer.nl Garantie check:
  • Binnen 1 werkdag reactie
  • Persoonlijk advies
  • 2 weken bedenktijd
  • 100% kwaliteitsgarantie
  • Professionele trainers
  ZakelijkeTrainer.nl
  ZakelijkeTrainer.nl
  ZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nlZakelijkeTrainer.nl
  ZakelijkeTrainer.nl